Pro naše zákazníky a externí klienty poskytujeme skladové služby.

Skladové služby obsahují:

 • Vykládku a nakládku zboží
 • Vedení prvotní evidence skladovaného materiálu

  Našich služeb mohou využívat organizace, jenž mají omezené skladové prostory, které neumožnují realizovat zakázky pro okamžitou potřebu. Zároveň s pronájmem skladových prostor nabízíme možnost zajištení skladového servisu zamestnanci společnosti

  Skladový servis spočívá v:

 • Přejímce zboží
 • Uskladnění
 • Výdej zboží
 • Vedení skladové evidence
 • Inventarizace
 • Hmotné odpovědnosti za uskladněné zboží

  Skladové služby jsou zajištovány na základě specifických požadavků obchodního partnera.